Basisschot

In maart 2014 kwam de werkgroep Basisschot NHB,  Met een document om de schiet techniek van het handboog schieten aan te leren of te verbeteren.

Men noemde dit document het “BASISSCHOT”.

Dit document bestaat uit vier onderdelen:

DROOGOEFENEN

De doelstellingen:

– aanleren om de balans te bewaren;

– aanleren van de juiste positie van de lichaamsdelen;

– aanleren van de ademhaling bij het schieten

OEFENEN MET ELASTIEK

De doelstelling:

– aanleren van de opbouwvolgorde van het schot

OEFENEN MET CLUBBOOG

De doelstelling:

– leren om de onderdelen van het schot één voor één correct en in de juiste volgorde  uit te voeren

OEFENEN VOOR WEDSTRIJDEN

De doelstelling:

– leren om in één gemiddeld tempo alle onderdelen van het schot in de wedstrijdomgeving bewust en juist uit te voeren

Basisschot-februari2014-v3_1.pdf
NHB_Poster_Basisschot_Versie_17Juli2014.pdf

Tags:

Comments are closed

Adresgegevens
Handboogschutterij "Ons Genoegen"
Zwarte Molenweg 9a
5388 EE Nistelrode