Jeugdcommissie is opgericht

Afgelopen ledenvergadering is er besloten een jeugdcommissie in het leven te roepen. Deze jeugdcommissie gaat meedenken hoe wat het voor onze jongeren leden het leuker kunnen maken.

Inmiddels hebben de jeugdleden vanuit hun midden drie leden gekozen. Zij hebben al hun eerste actie opgezet samen met enkele ander jeugdleden door het versieren van ons clubgebouw voor de kerst.

Kerstboom

Het ziet er gezellig uit. Goed bezig.

Wij wensen Dirk, Martin en Joey heel veel succes.

Nu ook op social media

Naast de website heeft Ons Genoegen sinds kort ook een Facebook en Instagram pagina. Sommigen van jullie hebben het al gezien en volgen deze al. Met deze pagina’s willen we ons niet alleen laten zien aan alle leden, maar ook kenbaar maken wat voor geweldige en gezellige vereniging we zijn. En natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen bereiken.

Op Facebook zullen regelmatig berichten verschijnen, met informatie, weetjes, leuke gebeurtenissen, belangrijke data, op Instagram posten we mooie foto’s, korte filmpjes en andere hoogtepunten van de vereniging.

Onze Facebook pagina vind je hier; https://www.facebook.com/ons.genoegen.528.

Onze Instagram pagina is hier; https://www.instagram.com/hbsonsgenoegen/.

Dus, volg ons, like ons, geef het door aan je vrienden en familie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Ons Genoegen’

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Ook voor vragen hierover kan je met iemand praten. Binnen onze vereniging is dit Ignace van Dommelen.

De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging: sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders, etc. Hij kan het onderwerp bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Hiervoor heeft hij een training gevolgd bij het NOCNSF.

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwenscontactpersoon?

José Bruntink is de vertrouwenscontactpersoon van de NHB en in Rayon 3 is Jacqueline van Osch het 1ste aanspreekpunt. Het NOC-NSF beschikt over een poule van 12 vertrouwenspersonen verspreid over heel Nederland, die iedereen kan benaderen voor hulp en advies. Zij begeleiden en adviseren de melders/slachtoffers of beschuldigden van seksuele intimidatie in het gehele proces. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon ook een adviesfunctie voor het bestuur van de sportvereniging of sportbond zijn.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft een andere rol dan een vertrouwenspersoon. De taak van de VCP is vooral een procedurele/adviserende rol.

Voor vragen of opmerkingen kun je Ignace van Dommelen benaderen.
Mailen kan ook vcp@hbs-og.nl.